Podziękowanie dla OWES za wsparcie w w walce z COVID-19

Z radością informujemy, że nasz Zespół otrzymał Podziękowanie od Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie za wsparcie mieszkańców Gminy Nowogard w walce z COVID-19. Czujemy się docenieni i serdecznie DZIĘKUJEMY!

Z kamerą u „Pożytecznych”

W ubiegły wtorek byliśmy wraz z ekipą filmową w Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” w Policach. Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z tymi cudownymi ludźmi. Rozmawialiśmy m.in o tym jaka była historia powstania spółdzielni, jak radzi sobie w tym trudnym okresie oraz jakie nowe wyzwania i cele przed nią stanęły. Pytaliśmy również z jakimi organizacjami współpracuje i jakie działania podejmuje na rzecz lokalnej społeczności. Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w filmie, który ukaże się już w najbliższym czasie. (więcej…)

Badanie spółdzielni socjalnych

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie “ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych”, którego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej. W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

(więcej…)

Dyżury OWES Szczecin

Informujemy, że Inkubator OWES Szczecin przy ul. Cukrowej 8 pok. 921 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 (wejście do budynku od portierni Uniwersytetu Szczecińskiego).

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy jednak kontakty telefoniczne pod numerem 516 702 312 celem umówienia się na ewentualne spotkanie osobiste z Zespołem OWES (ograniczenie liczby osób w biurach OWES).

Ułatwienia dla władz stowarzyszeń dot. zdalnego odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał

Nowelizacja ustawy Prawo o STOWARZYSZENIACH wprowadziła możliwość  zdalnego odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można skorzystać ze:
– zdalnego „trybu obiegowego”- głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
– zdalnego odbywania posiedzeń – wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia.

(więcej…)

Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą uzyskać będą mogły wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego wysokość oraz warunki uzależnione będą od tego do jakiej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich lub dużych) zalicza się PES oraz od skali spadku obrotów. Wsparcie przyznawane będzie na okres do 3 lat.

(więcej…)