Aktualności w serwisie

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 maja 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił listę rankingową projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 dla Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających eko...
Bezpłatne szkolenia, dordztwo, konferencje i publikacja z przedsiębiorczości społecznej
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pod nazwą: "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim" w ramach programu edukacji finansowej.Okres realizacji projektu: 21.04-19.08.2016 W ramach projektu prze...
Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 roku została podpisana przez Prezydenta 26 października 2015 roku. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące stowarzyszeń rejestrowanych w KRS oraz stowarzyszeń zwykłych. Poniżej omówienie kilku z wprowadzanych zmian, dotyczących stowarzysze...
10 maja 2016 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Poz. 644)Na podstawie art. 40b ust. 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393i 1923) zarządza ...
Konkurs plastyczny Fundacji KOMES pt. „Obywatel – to ja!”
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego "OBYWATEL-TO JA! – cykl przedstawień teatralnych z pogadankami i grami oraz konkurs plastyczny " współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopo...