OWES Szczecin na Giełdzie Pracy

W dniu 21 marca 2017 r. przedstawiciele OWES dla regionu szczecińskiego uczestniczyli w wiosennej edycji Giełdy Pracy organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Udział w wydarzeniu stanowił znakomitą okazję do zaprezentowania oferty SZOWES oraz przedstawienia możliwości podjęcia zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Wszystkim zainteresowanym osobom udzielono informacji na temat wsparcia oferowanego w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”.

 

Więcej …

Rozpoczął się nabór na mikrodotacje do 5000 zł!

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych KOMES w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Priorytet I

PROJEKT REALIZOWANY OD 1 LUTEGO 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

CO OFERUJEMY:

 • Wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego
 • Mikrogranty w kwocie do 5000 zł

DLA KOGO:

 • Młode organizacje pozarządowe
 • Grupy samopomocowe
 • Grupy nieformalne

NA CO:

 • Działania na rzecz społeczności lokalnej mieszczące się w sferze pożytku publicznego
 • Początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych

 

Nabór do konkursu rozpoczął się 21 marca 2017 r.
Obowiązujące dokumenty aplikacyjne dostępne są TUTAJ.

 

Więcej informacji na www.komes.org.pl

Zapraszamy do Inkubatora SZOWES

W bogatej ofercie SZOWES:

 • Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.
 • Animujemy, czyli pomagamy AKTYWIZOWAĆ I INTEGROWAĆ lokalne społeczności, BUDOWAĆ partnerstwa, sieci i klastry.
 • Doradzamy, czyli wspieramy w ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, a także POZYSKIWANIU nowych dotacji i ZARABIANIU pieniędzy na działalność społeczną.
 • Szkolimy, czyli UCZYMY INNYCH I UCZYMY SIĘ OD INNYCH, jak lepiej i efektywniej działać                       w podmiotach ekonomii społecznej.
 • Świadczymy usługi, czyli udzielamy wsparcia w celu ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI  i OBNIŻANIA KOSZTÓW działalności organizacji pozarządowych   i spółdzielni socjalnych.
 • Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli UDZIELAMY DOTACJE  I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.