Aktualności w serwisie

Z dniem 15.02.2017 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu do konkursu na dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020.W zwiazku z powyższym zmianom uległy Za...
Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego oferuje wsparcie finansowe oraz szkoleniowo – dor...
Trwa jeszcze rekrutacja na najbliższe szkolenia organizowane przez Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego: 1. Konstruowanie skutecznej oferty handlowej2. Przywództwo w podmiotach ekonomii społecznej3. Budowanie zespołu i efektywnej komunikacji4. Źródła finansowania w PESZapraszamy!!!...
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego" (RPO WZP 2014-2020).Temat: Budowanie zespołu i efektywnej komunikacjiGrupa odbiorców: przedstawiciele PES (podmiotów ekonomii społecznej) prowadz...
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego" (RPO WZP 2014-2020).Temat: Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PESGrupa odbiorców: przedstawiciele PES (podmiotów ekon...