Oferta pracy dla kluczowego doradcy biznesowego w OWES Szczecin

Kluczowego doradcy biznesowego z doświadczeniem w zawodzie, pożądane doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami społecznymi i w pracy z grupami, aktywnego i samodzielnego w wyznaczaniu i realizacji zadań oraz organizacji pracy.

 

Kluczowy doradca biznesowy będzie odpowiedzialny m.in. za:

  1. przygotowanie i prowadzenie doradztwa biznesowego w oparciu o samodzielnie rozpoznane potrzeby i problemy biznesowe klienta OWES;
  2. opracowywanie biznes planów;
  3. skuteczne wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego; motywowanie do szukania zamówień publicznych i składania innych ofert;
  4.  tworzenia planu rozwoju lub/i  koncepcji zwiększenia sprzedaży; opracowywanie planów naprawczych dla PS.

 

Jeżeli jest to oferta dla Ciebie, prosimy o przesyłanie CV do dnia 27 lutego 2018 roku na adres: kontakt@aktywneowes.pl, w CC: emiliakowalska@aktywaplus.pl

 

Jakim ubezpieczeniom podlega umowa o wolontariacie?

Zdrowotnemu, NNW, OC?

 

Wiele  organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy, w związku z czym zastanawia się nad kwestiami dotyczącymi zawierania umów wolontariatu, konieczności opłacania ubezpieczeń z tego tytułu czy obowiązku pokrywania innych świadczeń. Zasadniczą większość tych kwestii reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.).

 

(więcej…)

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO X EDYCJI „PATRIOTYZMU JUTRA”

 

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 21 lutego 2018 r.

(więcej…)

NESsT, czyli inwestycje i wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych

 

 

NESsT wspiera tworzenie godnych miejsc pracy dla osób, które spotykają się z największymi trudnościami w dostępie do zatrudnienia w krajach rynków wschodzących. Realizują swoją misję poprzez pozyskiwanie kapitału filantropijnego i inwestycje w przedsiębiorstwa społeczne, tworzące miejsca pracy dla osób z grup najuboższych, izolowanych, dyskryminowanych, nieposiadających kwalifikacji zawodowych czy wysokiego poziomu edukacji.

(więcej…)

Europejski Fundusz Społeczny – aktualności z Pomorza Zachodniego

 

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane Europejskim Funduszem Społecznym w naszym regionie do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami w biuletynie prasowym opublikowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy – Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie:

 

https://www.wup.pl/rpo/download/biuletyny/Biuletyn-prasowy-EFS-WUP-Szczecin_styczen2018.pdf

 

Przypominamy, że serwis informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/

Rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)!

 

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

(więcej…)

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje działające w obszarze kultury i sztuki do ubiegania się o dofinansowanie działań w 2018r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018. Jest to dobra okazja na zdobycie środków na realizację swoich pomysłów.

(więcej…)