OWES Szczecin na Targach Pracy

14 marca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się Targi Pracy, w których udział wzięło kilkudziesięciu pracodawców ze Szczecina i okolic. Nie zabrakło również stoiska Szczecińskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, na którym można było się dowiedzieć m.in. jak znaleźć pracę w sektorze ekonomii społecznej, zacząć pracę we własnej organizacji lub otworzyć spółdzielnię socjalną.

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie w Świnoujściu

W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ze Szczecina zapraszam organizacje pozarządowe Miasta Świnoujścia na spotkanie animacyjne w Kawiarni Sonata przy ul. Marynarzy 7 ( Przy Placu Wolności ) w dniu 16.03.2018 r, godz. 18.30 pt.:

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe jako nowoczesne  podmioty ekonomii społecznej

W dniu 14.03 punkt doradczy w Policach nieczynny

Informujemy, że w dniu 14.03 br. Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie nieczynny.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Kluczowy doradca biznesowy – oferta pracy

Oferta pracy dla kluczowego doradcy biznesowego z doświadczeniem w zawodzie, aktywnego i samodzielnego w wyznaczaniu i realizacji zadań oraz organizacji pracy; pożądane doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami społecznymi i w pracy z grupami.

(więcej…)

W dniu 28.02 br. lokalny punkt doradczy w Policach nieczynny

Informujemy, że w dniu 28.02 br. Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie nieczynny z powodu pracy Doradcy w biurze w Szczecinie.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Jakim ubezpieczeniom podlega umowa o wolontariacie?

Zdrowotnemu, NNW, OC?

 

Wiele  organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy, w związku z czym zastanawia się nad kwestiami dotyczącymi zawierania umów wolontariatu, konieczności opłacania ubezpieczeń z tego tytułu czy obowiązku pokrywania innych świadczeń. Zasadniczą większość tych kwestii reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.).

 

(więcej…)

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO X EDYCJI „PATRIOTYZMU JUTRA”

 

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 21 lutego 2018 r.

(więcej…)

NESsT, czyli inwestycje i wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych

 

 

NESsT wspiera tworzenie godnych miejsc pracy dla osób, które spotykają się z największymi trudnościami w dostępie do zatrudnienia w krajach rynków wschodzących. Realizują swoją misję poprzez pozyskiwanie kapitału filantropijnego i inwestycje w przedsiębiorstwa społeczne, tworzące miejsca pracy dla osób z grup najuboższych, izolowanych, dyskryminowanych, nieposiadających kwalifikacji zawodowych czy wysokiego poziomu edukacji.

(więcej…)

Europejski Fundusz Społeczny – aktualności z Pomorza Zachodniego

 

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane Europejskim Funduszem Społecznym w naszym regionie do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami w biuletynie prasowym opublikowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy – Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie:

 

https://www.wup.pl/rpo/download/biuletyny/Biuletyn-prasowy-EFS-WUP-Szczecin_styczen2018.pdf

 

Przypominamy, że serwis informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/