Aktualności w serwisie

Trwa nabór do Akademii Lokalnego Animatora!
Przypominamy, że trwa nabór do Akademii Lokalnego Animatora - edycja 2016 r.AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA) to program stworzony w ramach projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego (RPO WZ 2014-2020) przez Aktywa Plus Emilia Kowalska przy współpracy Fun...
Stworzyłeś własny biznes lub zrealizowałeś ciekawy pomysł dzięki Funduszom Europejskim? Czas pokazać go światu w naszym konkursie i… przy okazji wygrać nagrody, które jeszcze bardziej go nakręcą!Do 15 października 2016 r. wyślij film, w którym opowiesz o swoim pomyśle powstałym dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, pokażesz swoją pracę, po...
19 sierpnia 2016 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wchodzi ono w życie 3. września  r.Link do rozporządzenia...
Spotkanie dot. Programu współpracy Woj. Zachodniopomorskiego z NGO na 2017
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski WZ) zaprasza na spotkanie dotyczące „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Podczas spotkania będą Państwo również mieli okazję do zapoznania się z możliwościami współf...
W dniu 10.08.2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zostały podpisane umowy na prowadzenie Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej czyli OWES dla regionu szczecińskiego, OWES dla regionu .koszalińskiego, OWES dla regionu szczecineckiego oraz OWES dla regionu stargardzkiego. Liderem ...