Konferencja – „Udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego EU”

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez SZOWES-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie poświęconą udziałowi osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w UE, która odbędzie się dnia 24 września 2019r. w godz. 14.00-17.30 .

(więcej…)

OWES na Odpuście Parafialnym w Mierzynie

W niedzielę, 15 września 2019 r OWES brał udział w Odpuście Parafialnym połączonym z festynem dla mieszkańców Mierzyna. W trakcie wydarzenia przygotowano wiele atrakcji takich jak liczne koncerty, pokazy karate uczniów szkoły Shotokan czy występ Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie „Mierzynianki”. Nie zabrakło także naszego stoiska, na którym można było zasięgnąć wiedzy na temat ekonomii społecznej.

(więcej…)

Piknik z ekonomią społeczną na szczecińskich bulwarach

14 września br. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wziął udział w organizowanym przez Polską Fundacją Przeciwdziałania Uzależnieniom wziął udział w „Zakończeniu Lata” na szczecińskim Bulwarze Gdyńskim. Wydarzenie to było także połączone z obchodami 10-cio lecia szczecińskiego WOPR. Wśród wielu przygotowanych atrakcji można było m.in. wziąć udział w loterii fantowej z pytaniami dotyczącymi ekonomii społecznej.

(więcej…)

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł. Wnioski o udzielenie dotacji OSP mogą składać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/ miejskiego PSP.

(więcej…)

CYKL BEZPŁATNYCH PORAD EKSPERCKICH

Do września 2019 r., przez 4 godziny, raz w tygodniu do dyspozycji mieszkańców obszaru rewitalizacji będą eksperci z zakresu wsparcia i rozwoju organizacji pozarządowych i działań związanych z działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Najbliższe spotkanie już 8 sierpnia! Spotkaj się z ekspertem, porozmawiaj i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Cykl porad odbędzie się w Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim „ŚRODEK” przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 44b w Szczecinie, gdzie do dyspozycji mieszkańców przez 4 godziny dziennie od godz. 16:00 będą prowadzić dyżur eksperci z dziedziny ekonomii społecznej.

Podczas spotkań będzie można zasięgnąć wiedzy na tematy związane z startem i rozwojem organizacji pozarządowych, wypracowaniem metod funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji ze społecznością lokalną obszaru rewitalizacji, metod poszukiwań finansowania działalności NGO, wymianą doświadczeń, możliwością współpracy między organizacjami pozarządowymi i wiele innych.

– Oferta kierowana jest do osób, które mają w planach zaangażowanie się w działalność społeczną, lub są już aktywni na tym polu i potrzebują wsparcia – mówi Jarosław Bondar, architekt miasta. – To kolejny już cykl porad eksperckich w ramach działań rewitalizacyjnych w naszym mieście.

Dyżurujący eksperci z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozwieją wszelkie wątpliwości, odpowiedzą na pytania, pokierują i doradzą.

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:

– 8 SIERPNIA 2019,

– 13 SIERPNIA 2019,

– 21 SIERPNIA 2019,

– 27 SIERPNIA 2019,

– 4 WRZEŚNIA 2019.

Cykl bezpłatnych porad eksperckich został zorganizowany w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Nabór uzupełniający w II filarze Społecznika

Do 28 lipca trwa nabór uzupełniający w II filarze – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie Społecznika na inicjatywy o zasięgu regionalnym – dla wszystkich powiatów, a na inicjatywy o zasięgu powiatowym dla powiatów, które nie wyczerpały puli środków, tzn. białogardzki, gryficki, kamieński, łobeski, stargardzki, drawski, goleniowski, kołobrzeski, szczecinecki, świdwiński, policki, wałecki, m.Szczecin, m. Świnoujście, m.Koszalin. W ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich Społecznika można uzyskać maksymalne dofinansowanie działania w maksymalnej kwocie 10 tys. zł.

(więcej…)