Aktualności w serwisie

Przypominamy, że trwa nabór do Akademii Lokalnego Animatora - edycja 2016 r.Edycja ALA 2016 obejmuje 6 grup (po 1 w każdym powiecie: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M.Szczecin, M.Świnoujście) po 10 osób. Liczba miejsc jest więc ograniczona.Rekrutacja do każdego powiatu trwa w okresie lipiec-sierpień 2016, I etapy zaczną się już nied...
Anna Łukomska-Dziedzic będąca członkiem zespołu OWES Szczecin (kierownik, doradca, trener) kandyduje do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia Fundacji KOMES. Ania była członkiem Rady w poprzednich 2 kadencjach i reprezentowała interesy poszczególnych organizacji i środowiska NGO jako całości.W związku z powyższym, ba...
Akademia Lokalnego Animatora (ALA)
Zostań Lokalnym Animatorem OWES w swojej społeczności lokalnej! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Aktywa Plus Emilia Kowalska wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES uruchamia nabór do bezpłatnego programu AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA).Jest to kompleksowe wsparcie dla liderów społeczności lokalnych w celu umożliwienia zdob...
Jak przeprowadzić walne zebranie założycielskie stowarzyszenia?
Gdzie uregulowana jest możliwość tworzenia stowarzyszeń?Zagadnienie tworzenia stowarzyszeń, obejmujące przeprowadzenie walnego zebrania założycielskiego, zostało uregulowane w artykułach od 9 do 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1393)Kto może tworzyć stowarzyszenia?Prawo tworzenia stowarzyszeń przy...
Pomagamy zakładać stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne
Jeśli chcesz założyć stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną to przyjdź do nas na bezpłatne doradztwo lub szkolenie. U nas - w OWES Szczecin Aktywa Plus Emilia Kowalska - dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi podmiotami, jak konstruować statut, jak przygotować dokumenty do rejestracji i przejść przez procedurę rejestracji, ...