Biuro OWES przechodzi na tryb pracy zdalnej

W związku ze stale rosnącym zagrożeniem epidemicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, pragniemy poinformować, że od 19. października 2020 r. biuro OWES przechodzi na tryb pracy zdalnej. Nasi pracownicy dostępni są pod telefonem oraz mailem, których wykaz zamieszczamy poniżej. W sprawach ogólnych prosimy o kontakt pod numerem 516 702 312 lub kontakt@aktywneowes.pl.

Zespół OWES Szczecin

UWAGA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT na poczęstunek i serwis kawowy

Aktywa Plus Emilia Kowalska, realizując partnerski projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na realizację serwisu kawowego i poczęstunku w trakcie realizowanych spotkań.

ZAPYTANIE OFERTOWE – cenowe rozeznanie rynku

FORMULARZ OFERTOWY

Rekrutacja przedłużona!

Przedłużamy rekrutację grup inicjatywnych do udziału w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe na realizację serwisu kawowego i poczęstunku

Aktywa Plus Emilia Kowalska, realizując partnerski projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na realizację serwisu kawowego i poczęstunku w trakcie realizowanych spotkań.

ZAPYTANIE OFERTOWE – cenowe rozeznanie rynku

URUCHAMIAMY ścieżkę dotacyjną na utworzenie miejsc pracy i udzielenie wsparcia pomostowego. Rusza rekrutacja do projektu wspierającego tworzenie miejsc pracy w PS

Ogłaszamy rekrutację do udziału w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych skierowana jest do PES, PS, osób fizycznych i podmiotów uprawnionych/ ukierunkowanych na do założenia założenie PS.

(więcej…)

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. uległ zmianie Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych  na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

(więcej…)

Konsultacje Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin z NGO na rok 2021

Trwają konsultacje Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.  Zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału poprzez zapoznanie się z projektem Programu i wyrażenia swojej opinii. W celu złożenia swoich uwag  Programu Współpracy WZP należy wypełnić formularz zgłaszania zmian i przesłać go do dn. 11 października br. Wszelkie informacje są dostępne na stronie BIP WZP oraz Wydziału Współpracy Społecznej UMWZ – link. Proces konsultacji prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin odbywa się droga korespondencyjną. Więcej informacji na stronie BIP UM Szczecin.