Co powinien zawierać statut organizacji pożytku publicznego? – część 2/3

Statut OPP i jego zapisy opisywaliśmy w artykule Jak napisać statut organizacji pożytku publicznego (OPP) – część 1. Równe traktowanie. Poruszaliśmy tam kwestię wymogu wynikającego z artykułu 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zakazuje traktowania członków organizacji ich osób bliskich inaczej niż osób  nie powiązanych z organizacją, czyli tzw. „osób trzecich”.

 

Art. 20 Ustawy wymienia także inne wymogi OPP, dotyczące sposobu prowadzenie przez nią działalności. Nie mówi on wyraźnie, że wszystkie one muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w statucie organizacji. Natomiast praktyka orzecznicza Sądów wskazuje, że większość z nich powinna się tam pojawić.

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”ogłasza nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo w rozwoju’ ogłasza nabór Nr 4/2018 w zakresie tematycznym – Zachowanie dziedzictwa lokalnego określone w § 2 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 772 z późn. zmianami).

(więcej…)

Okazja dla przedsiębiorstw społecznych na dotację

Mamy dobrą wiadomość dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim” zwolniła się dodatkowa pula środków na stworzenie nowych miejsc pracy.

(więcej…)

Rusza Inicjatywa lokalna w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin, realizując obowiązek ustawowy, po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, oddając w ich ręce nowe narzędzie współpracy, jakim jest INICJATYWA LOKALNA.

 

Poprzez rozwój partycypacji Miasto kładzie nacisk na animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów.

(więcej…)

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku. (więcej…)

Fundacja Komes nowym partnerem OWES’u

W działalności OWES wkrótce pojawi się nowy partner – Fundacja Komes, której stoisko można było spotkać miesiąc temu Spotkaniu Pod Platanami. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału o tym czym wspólnie się zajmujemy.

(więcej…)