Do 31.05.2017 r. można składać wnioski o dotacje

Uprzejmie informujemy iż przedłużony został czas na składanie dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00.

Termin ostateczny to: 31.05.2017r.

Więcej informacji na: http://itpol.home.pl/owes2017/index.php/2017/04/03/trwa-rekrutacja-na-dotacje-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych/

Zapraszamy na spotkania animacyjne projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2”.

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO  w ramach projektu projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2”?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne/animacyjne, które odbędą się:

♦ 11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach (zgłoszenia na spotkanie do 10.04.2017r. do godz. 15.00)

♦ 11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (zgłoszenia na spotkanie do 10.04.2017r. do godz. 15.00)

♦ 12 kwietnia 2017r. (środa) o godz. 16.00 w Sali obrad Rady Miejskiej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (zgłoszenia na spotkanie do 11.04.2017r. do godz. 15.00)

♦ 18 kwietnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, pok. 921  (zgłoszenia na spotkanie do 14.04.2017r. do godz. 15.00).

Na Państwa zgłoszenia czekamy pod adresem e-mail: malgorzata.pawlowska@aktywneowes.pl lub telefonem: 501 188 755.

Trwa rekrutacja na dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Przypominamy, iż od 03.04.2017 do 15.05.2017 r. odbywa się rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00

Więcej informacji w regulaminie i załącznikach – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i kontaktu z OWES Szczecin. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w regulaminie i poszczególnych załącznikach, które poniżej znajdują się do pobrania.

REGULAMIN REKRUTACJI

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE

ZAŁĄCZNIK nr 2 Formularz rekrutacyjny podmiotu instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK nr 3 Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK nr 15 Umowa na otrzymanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego

OWES Szczecin na Giełdzie Pracy

W dniu 21 marca 2017 r. przedstawiciele OWES dla regionu szczecińskiego uczestniczyli w wiosennej edycji Giełdy Pracy organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Udział w wydarzeniu stanowił znakomitą okazję do zaprezentowania oferty SZOWES oraz przedstawienia możliwości podjęcia zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Wszystkim zainteresowanym osobom udzielono informacji na temat wsparcia oferowanego w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”.

 

Więcej …

Rozpoczął się nabór na mikrodotacje do 5000 zł!

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych KOMES w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Priorytet I

PROJEKT REALIZOWANY OD 1 LUTEGO 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

CO OFERUJEMY:

 • Wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego
 • Mikrogranty w kwocie do 5000 zł

DLA KOGO:

 • Młode organizacje pozarządowe
 • Grupy samopomocowe
 • Grupy nieformalne

NA CO:

 • Działania na rzecz społeczności lokalnej mieszczące się w sferze pożytku publicznego
 • Początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych

 

Nabór do konkursu rozpoczął się 21 marca 2017 r.
Obowiązujące dokumenty aplikacyjne dostępne są TUTAJ.

 

Więcej informacji na www.komes.org.pl

Zapraszamy do Inkubatora SZOWES

W bogatej ofercie SZOWES:

 • Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.
 • Animujemy, czyli pomagamy AKTYWIZOWAĆ I INTEGROWAĆ lokalne społeczności, BUDOWAĆ partnerstwa, sieci i klastry.
 • Doradzamy, czyli wspieramy w ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, a także POZYSKIWANIU nowych dotacji i ZARABIANIU pieniędzy na działalność społeczną.
 • Szkolimy, czyli UCZYMY INNYCH I UCZYMY SIĘ OD INNYCH, jak lepiej i efektywniej działać                       w podmiotach ekonomii społecznej.
 • Świadczymy usługi, czyli udzielamy wsparcia w celu ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI  i OBNIŻANIA KOSZTÓW działalności organizacji pozarządowych   i spółdzielni socjalnych.
 • Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli UDZIELAMY DOTACJE  I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.