Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

Informujemy, że termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim” przedłużony jest do 21.08.2017r. (nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00).

 

Więcej informacji w regulaminie i załącznikach – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i kontaktu z OWES Szczecin. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w regulaminie, które poniżej znajdują się do pobrania.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

ZMIANY W REGULAMINIE

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Deklaracja utworzenia GI

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz rekrutacyjny podmiotu instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 Formularz rekrutacyjny dla os fiz wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 Karta oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego (dot. braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych)

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 Indywidualna ścieżka wsparcia_plan usług

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 Wzór umowy na świadczenie wsparcia szkoleniowo – doradczego

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

 

ZAŁĄCZNIK NR 12 Biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

 

ZAŁĄCZNIK NR 12A Harmonogram rzeczowo – finansowy POMOCNICZY

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 Karty Oceny Wniosków

 

ZAŁĄCZNIK NR 14 Deklaracja poufności i bezstronności

 

ZAŁĄCZNIK NR 15 Umowa na otrzymanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego

 

ZAŁĄCZNIK NR 16 Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

 

ZAŁĄCZNIK NR 17 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

 

ZAŁĄCZNIK NR 18 Szczegółowe zestawienie towarów lub usług

 

ZAŁĄCZNIK NR 19 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Serdecznie zapraszamy na XXIII Festiwal Słowian i Wikingów!

 

Już w najbliższy weekend (4-6.08) w Wolinie odbędzie się XXIII Festiwal Słowian i Wikingów. Organizowany jest przez wspierane przez nas Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta, które jak co roku zaplanowało mnóstwo atrakcji – zarówno dla małych, jak i dużych. Serdecznie zapraszamy na weekendową podróż w czasie!

 

Więcej informacji i szczegółowy program imprezy na stronie internetowej:

https://www.jomsborg-vineta.com/

 

oraz w wydarzeniu na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/246812415810995/

 

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych zaprasza przedsiębiorstwa społeczne do udziału w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych. Szkolenia odbywać się będą w Szczecinie, w grupach 12 osobowych – 48 godzin na grupę. Udział bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a także noclegi i zwrot kosztów dojazdu.

 

Zgłoszenia: Urszula Rupnik tel. 784 994 784.

 

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – EFS w ramach projektu  pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne„. Nadzór nad projektem pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

 

Więcej informacji: http://www.zafos.pl/2017/06/30/trwa-nabor-przedsiebiorstw-spolecznych-i-ich-pracownikow-w-ramach-projektu-skutecznie-pozyskujemy-zamowienia/

Zmiany w godzinach otwarcia Lokalnego Punktu Doradczego w Policach

Informujemy, że:

♦ w dniu 2.08 br. (środa) Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie wyjątkowo czynny do godziny 17, z powodu popołudniowej wizyty animacyjnej.

♦ w dniu 8.08 br. (wtorek) Lokalny Punk Doradczy w Policach będzie nieczynny z powodu pracy Doradcy w biurze w Szczecinie.

 

We wszelkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808. Za utrudnienia przepraszamy.

Czy fundator może zmienić statut fundacji?

Sama ustawa o fundacjach nie przyznaje fundatorom żadnego szczególnego uprawnienia, z którego mogłoby wynikać, że w określonych przypadkach posiadają oni kompetencje do ingerowania w zapisy statutu. Natomiast fundator ma prawo zapewnić sobie możliwość wpływania na powołaną przez siebie fundację, ale takie uprawnienie musi sobie zapisać w statucie.

 

Może tam znajdować się  zapis, że to fundator dokonuje zmian w statucie fundacji. Ale może być też tak, że zmiany w statucie fundacji wprowadza zarząd fundacji lub jej organ nadzoru (zwany rada fundacji lub komisją rewizyjną).

 

W statucie powinno zostać uregulowane nie tylko kto może ten statut zmienić, ale także w jaki sposób. Na przykład, jeżeli to zarząd lub fundatorzy (a może ich być kilkoro) mogą zmienić statut, z jego zapisów powinno wynikać, ile osób musi być obecnych przy podejmowaniu decyzji o zmianie (np. w fundacji jest 5 osób w zarządzie, co najmniej połowa musi być obecnych przy podejmowaniu uchwały o zmianie statutu) oraz jaką większością ma zostać podjęta taka uchwała (np. więcej głosów za niż przeciw).

Więcej informacji w Artykule: Czy fundator może zmienić statut fundacji?

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

Informujemy, że termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim” przedłużony jest do 7.08.2017r. (nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00).

 

Więcej informacji w regulaminie i załącznikach – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i kontaktu z OWES Szczecin. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w regulaminie, które poniżej znajdują się do pobrania.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

ZMIANY W REGULAMINIE

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Deklaracja utworzenia GI

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz rekrutacyjny podmiotu instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 Formularz rekrutacyjny dla os fiz wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 Karta oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego (dot. braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych)

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 Indywidualna ścieżka wsparcia_plan usług

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 Wzór umowy na świadczenie wsparcia szkoleniowo – doradczego

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

 

ZAŁĄCZNIK NR 12 Biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

 

ZAŁĄCZNIK NR 12A Harmonogram rzeczowo – finansowy POMOCNICZY

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 Karty Oceny Wniosków

 

ZAŁĄCZNIK NR 14 Deklaracja poufności i bezstronności

 

ZAŁĄCZNIK NR 15 Umowa na otrzymanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego

 

ZAŁĄCZNIK NR 16 Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

 

ZAŁĄCZNIK NR 17 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

 

ZAŁĄCZNIK NR 18 Szczegółowe zestawienie towarów lub usług

 

ZAŁĄCZNIK NR 19 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

W dniu 1.08 zmiana godzin otwarcia Lokalnego Punku Doradczego w Policach

Informujemy, że w dniu 1.08 br. Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie wyjątkowo czynny w godzinach 8-12, z powodu popołudniowej, wyjazdowej wizyty animacyjnej. Poza godzinami dyżuru prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa urlopowa Doradczyni Anny Łukomskiej-Dziedzic

Informujemy, że w dniach 27.07.2017 do 8.08.2017 Doradczyni Anna Łukomska-Dziedzic przebywa na urlopie wypoczynkowym. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt z p. Robertem Bagińskim:

 

telefon: 501 188 755

email: robert.baginski@aktywneowes.pl

Co może być funduszem założycielskim fundacji i jaka jest jego minimalna wartość?

Minimalny fundusz założycielski

 

Nie podano w ustawie o fundacjach minimalnej wartości majątkowej, jaką należy wskazać w akcie fundacyjnym jako fundusz założycielski, ale powinna ona realnie umożliwiać osiągnięcie założeń, celu, w jakim zakładamy fundację. Fundusz założycielski na poziomie kilkuset złotych jest obecnie akceptowany przez sądy rejestrowe jako wystarczający.

 

Jeśli jednak fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, środki majątkowe przeznaczone właśnie na tę działalność nie mogą być mniejsze niż 1.000 zł. (art.5 ust.5 ustawy o fundacjach). A ponieważ na działalność pożytku publicznego fundacja musi przeznaczyć co najmniej tyle samo, ile na działalność gospodarczą, fundusz założycielski takiej fundacji musi wynieść minimalnie 2.000 zł.

 

W piśmiennictwie podkreśla się, że kwota minimalna 1.000 zł tak naprawdę nie jest w stanie spełnić funkcji do jakich jest przeznaczona, a więc umożliwić faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. (A. Kidyba,  Prawo…, op. cit., s. 660; tak też B. Niemirka, Statut…, cz. V, op. cit., s. 217 i n.; H. Izdebski, Fundacje…, op. cit., s. 60 i n.). Jednakże wciąż pozostaje aktualnym zapisem ustawowym i warunkiem, jaki należy brać pod uwagę przy ustalaniu wysokości funduszu założycielskiego.

 

Czy w akcie notarialnym koniecznie należy określać wartość funduszu założycielskiego? Tak, fundator, gdy tylko fundacja uzyska osobowość prawną, ma obowiązek przeniesienia tej wartości na fundację i dlatego musi ją dokładnie określić.

 

Co można wskazać jako fundusz założycielski?

 

Mamy kilka możliwości „startu majątkowego” w naszej fundacji i nie musi on być wyrażony w pieniądzu. Art. 3 ust. 3 ustawy o fundacjach wymienia trzy kategorie środków majątkowych, w jakich fundusz założycielski możemy określić:

 

  1. 1) pieniądze jako fundusz założycielski. Wystarczy wskazać, jaką kwotę przeznaczamy na realizację celu fundacji. Teoretycznie musi zostać wpisana w walucie polskiej, ale jeśli wygodniej jest wpisać ją w walucie obcej, konieczne jest określenie jej równowartości w złotówkach według aktualnego kursu NBP.

 

  1. 2) papiery wartościowe jako fundusz założycielski. Należy koniecznie określić, jakie są to papiery i podać ich cechy indywidualne, przykładowo: „akcje spółki X o wartości nominalnej…, serii… i numerze…” oraz dodatkowo określenie wierzytelności, która przysługuje z papieru wartościowego.

 

  1. 3) własność nieruchomości lub nieruchomości. Nieruchomość należy opisać podając numer księgi wieczystej.

 

A czwarta, ogólna kategoria to:

 

  • 4) inne składniki majątku, które mają określoną wartość majątkową (mogłyby być umieszczone w przyszłym bilansie), są zbywalne (np. mieszkanie) lub możliwe do ustanowienia (np. prawo użytkowania, które jest niezbywalne, ale może być ustanowione na rzecz fundacji), stanowią własność fundatora.

 

Więcej o funduszu założycielskim fundacji przeczytasz w artykule: Czy funduszem założycielskim fundacji muszą być pieniądze?

Przerwa urlopowa Doradczyni Podstawowej

Informujemy, że w dniach 24.07.2017 do 4.08.2017 Doradczyni Podstawowa, Karolina Kujawska – Szczepańska przebywa na urlopie wypoczynkowym. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Pawłowską:

 

telefon: 91 444 31 63 lub 516 702 312

email: kontakt@aktywneowes.pl